Vis kategorier: Applikasjoner Artikkel

ferskfesk.no
rulars.jpg SKREVET AV Rune Larsen | SIST ENDRET 11.10.2021 13:18
KATEGORI Applikasjoner / Ferskfesk.no

www.ferskfesk.no er et domene jeg har. Her har jeg laget en løsning som henter daglige fangstdata fra Fiskeridirektoratet. 

Ved hjelp av den løsningen jeg har laget, systematiseres dataene pr fylke, kommune, fartøy og mottak. Man har også mulighet til å se hva som er landet av de ulike fiskeslagene. 

Dette er en løsning som har en hel del data som systematiseres. Det er litt over 1 millon linjer i databasen pr år, så det er litt utfordende å få til en løsning som er rask nok. Jobber kontirnulerlig med å utvikle løsningen videre for å forbedre denne. 

Les mer