Notice: Undefined index: Underkategori in /home/2/r/rula/www/v310/kategori.php on line 5
Rune Larsen | www.rula.no | 3.10.003-080521
AdminLTELogo

: Applikasjoner

smartINFO - Grunnmodul
rulars.jpg SKREVET AV Rune Larsen | SIST ENDRET 06.01.2021 12:06
KATEGORI Applikasjoner / smartINFO

smartINFO (denne løsningen) er en modulbasert løsning, som kan brukes i alle typer nettlesere, på alle typer platformer.

I bakgrunnen ligger det en mySQL database, med en masse script som sørger for at innholdet havner der det skal.

Les mer