AdminLTELogo

Les artikkel / Innlegg

PHP: Arbeide med databaser
rulars.jpg Skrevet av Rune Larsen | Sist endret 11.03.2023 10:27
Kategori Programmering PHP / Arbeide med databaser | Kilde:

PHP har gode muligheter for å arbeide med databaser. Her er noen grunnleggende trinn for å koble til en database og utføre noen grunnleggende databehandlingsoperasjoner i PHP:

  1. Koble til databasen For å koble til en database i PHP, kan du bruke funksjonen mysqli_connect () eller PDO. Her er et eksempel på å koble til en database med mysqli_connect() funksjonen:
php
<?php // Database credentials $servername = "localhost"; $username = "username"; $password = "password"; $dbname = "database_name"; // Create connection $conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname); // Check connection if (!$conn) { die("Connection failed: " . mysqli_connect_error()); } echo "Connected successfully"; ?>
  1. Utfør spørringer Når du har koblet til databasen, kan du utføre spørringer mot databasen ved hjelp av SQL-kommandoer. Her er et eksempel på å hente data fra en tabell i databasen ved hjelp av mysqli_query() funksjonen:
php
<?php $sql = "SELECT navn, alder, adresse FROM brukere"; $resultat = mysqli_query($conn, $sql); if (mysqli_num_rows($resultat) > 0) { // Loop gjennom resultatet og skriv ut hver rad while($rad = mysqli_fetch_assoc($resultat)) { echo "Navn: " . $rad["navn"]. " - Alder: " . $rad["alder"]. " - Adresse: " . $rad["adresse"]. "<br>"; } } else { echo "0 resultater"; } ?>
  1. Legg til data Du kan også legge til data i en database ved hjelp av INSERT kommandoen. Her er et eksempel på å legge til en ny rad i en tabell:
php
<?php $sql = "INSERT INTO brukere (navn, alder, adresse) VALUES ('Ola', '35', 'Oslo')"; if (mysqli_query($conn, $sql)) { echo "Ny rad opprettet"; } else { echo "Feil: " . $sql . "<br>" . mysqli_error($conn); } ?>
  1. Oppdater data Du kan oppdatere eksisterende data i en database ved hjelp av UPDATE kommandoen. Her er et eksempel på å oppdatere alderen til en eksisterende bruker:
php
<?php $sql = "UPDATE brukere SET alder='40' WHERE navn='Ola'"; if (mysqli_query($conn, $sql)) { echo "Data oppdatert"; } else { echo "Feil: " . $sql . "<br>" . mysqli_error($conn); } ?>
  1. Slett data Du kan slette data fra en database ved hjelp av DELETE kommandoen. Her er et eksempel på å slette en bruker fra databasen:
php
<?php $sql = "DELETE FROM brukere WHERE navn='Ola'"; if (mysqli_query($conn, $sql)) { echo "Data slettet"; } else { echo "Feil: " . $sql . "<br>" . mysqli_error($conn); } ?>

Dette