AdminLTELogo

Les artikkel / Innlegg

PHP: Grunnleggende syntakser
rulars.jpg Skrevet av Rune Larsen | Sist endret 11.03.2023 10:27
Kategori Programmering PHP / Grunnleggende syntakser | Kilde:

Her er noen grunnleggende syntaksregler i PHP:

  1. PHP-kode kan inkluderes i en HTML-fil ved hjelp av åpne og lukke koder <?php og ?>. Alt innholdet mellom disse kodene vil bli tolket som PHP-kode.

  2. Du kan legge til kommentarer i koden ved å bruke dobbel skråstrek // eller /* og */. Kommentarer vil bli ignorert av PHP-tolkeren og er nyttige for å beskrive hva koden gjør.

php
<?php // Dette er en kommentar på en linje /* Dette er en kommentar som går over flere linjer */ ?>
  1. Variabler i PHP må starte med dollartegnet $, etterfulgt av navnet på variabelen. Variabelnavnene er case-sensitivt.
php
<?php $navn = "Ola"; $alder = 35; ?>
  1. For å skrive ut en variabel i PHP kan du bruke echo-funksjonen. Du kan kombinere variabler med strenger ved hjelp av en prikk ., som fungerer som en konkatenator.
php
<?php echo "Hei, mitt navn er " . $navn . " og jeg er " . $alder . " år gammel."; ?>
  1. PHP har flere datatyper, inkludert strenger, heltall, flyttall, boolske verdier, arrays og objekter.
php
<?php // Strenger $navn = "Ola"; // Heltall $alder = 35; // Flyttall $lønn = 35000.50; // Boolske verdier $erGift = true; // Arrays $farger = array("rød", "grønn", "blå"); // Objekter $person = new Person(); ?>

Dette er noen grunnleggende syntaksregler i PHP, men det er mange flere funksjoner og konstruksjoner som kan brukes til å lage kraftfulle applikasjoner. Det er viktig å lære og forstå grunnleggende syntaks før du beveger deg videre til mer komplekse emner.