AdminLTELogo

Kategori: Programmering PHP

PHP: Programmering i PHP
rulars.jpg Skrevet av Rune Larsen | Sist endret 11.03.2023 09:42
Kategori Programmering PHP / Introduksjon til PHP | Kilde:
PHP: Programmering i PHP

PHP (som står for Hypertext Preprocessor) er en populær og kraftig server-side programmeringsspråk som brukes til å lage dynamiske nettsider og applikasjoner. Det ble utviklet av Rasmus Lerdorf i 1994 og har siden da blitt en av de mest brukte språkene for webutvikling.

PHP er en åpen kildekodeplattform, noe som betyr at det er gratis å bruke og at brukere over hele verden kan bidra til å forbedre språket. PHP-kode kjører på serveren og genererer HTML-kode som sendes til nettleseren for å vise nettsiden til brukeren.

Les mer
PHP: Installasjon og oppsett av PHP
rulars.jpg Skrevet av Rune Larsen | Sist endret 11.03.2023 10:27
Kategori Programmering PHP / Installasjon og oppsett av PHP | Kilde:
PHP: Installasjon og oppsett av PHP

Installasjon og oppsett av PHP på datamaskinen din avhenger av operativsystemet du bruker. I denne svaret vil jeg gi deg en generell oversikt over installasjonsprosessen.

 1. Velg et passende verktøy: Det første du må gjøre er å velge et passende verktøy for å installere PHP på datamaskinen din. Det finnes flere verktøy tilgjengelig, avhengig av operativsystemet du bruker, for eksempel XAMPP, WAMP, MAMP, etc. Disse verktøyene gir en pakke med PHP, Apache og MySQL, slik at du kan utvikle og teste PHP-applikasjoner på din lokale datamaskin.
 2. Last ned verktøyet: Når du har valgt et verktøy, kan du laste ned det fra deres offisielle nettside.
 3. Installer verktøyet: Når nedlastingen er fullført, åpner du installasjonsprogrammet og følger instruksjonene. Installeringen vil variere avhengig av hvilket verktøy du bruker.
 4. Konfigurer PHP: Når du har installert verktøyet, må du konfigurere PHP. Dette kan gjøres ved å åpne PHP-konfigurasjonsfilen (php.ini) og justere innstillingene etter dine behov. Du kan justere innstillinger som maksimal størrelse på opplastede filer, tidssone, minneallokering og mye mer.
 5. Test installasjonen: Når du har konfigurert PHP, kan du teste installasjonen ved å opprette en PHP-fil med noen enkle kommandoer som "echo 'Hello World';". Deretter kan du åpne filen i nettleseren og se om du får den forventede utgangen.

Det er viktig å merke seg at installasjonsprosessen vil variere avhengig av verktøyet du velger og operativsystemet du bruker. Du kan finne detaljerte instruksjoner på verktøyets nettside eller i dokumentasjonen.

Les mer
PHP: Grunnleggende syntakser
rulars.jpg Skrevet av Rune Larsen | Sist endret 11.03.2023 10:27
Kategori Programmering PHP / Grunnleggende syntakser | Kilde:
PHP: Grunnleggende syntakser

Her er noen grunnleggende syntaksregler i PHP:

 1. PHP-kode kan inkluderes i en HTML-fil ved hjelp av åpne og lukke koder <?php og ?>. Alt innholdet mellom disse kodene vil bli tolket som PHP-kode.

 2. Du kan legge til kommentarer i koden ved å bruke dobbel skråstrek // eller /* og */. Kommentarer vil bli ignorert av PHP-tolkeren og er nyttige for å beskrive hva koden gjør.

php
<?php // Dette er en kommentar på en linje /* Dette er en kommentar som går over flere linjer */ ?>
 1. Variabler i PHP må starte med dollartegnet $, etterfulgt av navnet på variabelen. Variabelnavnene er case-sensitivt.
php
<?php $navn = "Ola"; $alder = 35; ?>
 1. For å skrive ut en variabel i PHP kan du bruke echo-funksjonen. Du kan kombinere variabler med strenger ved hjelp av en prikk ., som fungerer som en konkatenator.
php
<?php echo "Hei, mitt navn er " . $navn . " og jeg er " . $alder . " år gammel."; ?>
 1. PHP har flere datatyper, inkludert strenger, heltall, flyttall, boolske verdier, arrays og objekter.
php
<?php // Strenger $navn = "Ola"; // Heltall $alder = 35; // Flyttall $lønn = 35000.50; // Boolske verdier $erGift = true; // Arrays $farger = array("rød", "grønn", "blå"); // Objekter $person = new Person(); ?>

Dette er noen grunnleggende syntaksregler i PHP, men det er mange flere funksjoner og konstruksjoner som kan brukes til å lage kraftfulle applikasjoner. Det er viktig å lære og forstå grunnleggende syntaks før du beveger deg videre til mer komplekse emner.

Les mer
PHP: Arbeide med databaser
rulars.jpg Skrevet av Rune Larsen | Sist endret 11.03.2023 10:27
Kategori Programmering PHP / Arbeide med databaser | Kilde:
PHP: Arbeide med databaser

PHP har gode muligheter for å arbeide med databaser. Her er noen grunnleggende trinn for å koble til en database og utføre noen grunnleggende databehandlingsoperasjoner i PHP:

 1. Koble til databasen For å koble til en database i PHP, kan du bruke funksjonen mysqli_connect () eller PDO. Her er et eksempel på å koble til en database med mysqli_connect() funksjonen:
php
<?php // Database credentials $servername = "localhost"; $username = "username"; $password = "password"; $dbname = "database_name"; // Create connection $conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname); // Check connection if (!$conn) { die("Connection failed: " . mysqli_connect_error()); } echo "Connected successfully"; ?>
 1. Utfør spørringer Når du har koblet til databasen, kan du utføre spørringer mot databasen ved hjelp av SQL-kommandoer. Her er et eksempel på å hente data fra en tabell i databasen ved hjelp av mysqli_query() funksjonen:
php
<?php $sql = "SELECT navn, alder, adresse FROM brukere"; $resultat = mysqli_query($conn, $sql); if (mysqli_num_rows($resultat) > 0) { // Loop gjennom resultatet og skriv ut hver rad while($rad = mysqli_fetch_assoc($resultat)) { echo "Navn: " . $rad["navn"]. " - Alder: " . $rad["alder"]. " - Adresse: " . $rad["adresse"]. "<br>"; } } else { echo "0 resultater"; } ?>
 1. Legg til data Du kan også legge til data i en database ved hjelp av INSERT kommandoen. Her er et eksempel på å legge til en ny rad i en tabell:
php
<?php $sql = "INSERT INTO brukere (navn, alder, adresse) VALUES ('Ola', '35', 'Oslo')"; if (mysqli_query($conn, $sql)) { echo "Ny rad opprettet"; } else { echo "Feil: " . $sql . "<br>" . mysqli_error($conn); } ?>
 1. Oppdater data Du kan oppdatere eksisterende data i en database ved hjelp av UPDATE kommandoen. Her er et eksempel på å oppdatere alderen til en eksisterende bruker:
php
<?php $sql = "UPDATE brukere SET alder='40' WHERE navn='Ola'"; if (mysqli_query($conn, $sql)) { echo "Data oppdatert"; } else { echo "Feil: " . $sql . "<br>" . mysqli_error($conn); } ?>
 1. Slett data Du kan slette data fra en database ved hjelp av DELETE kommandoen. Her er et eksempel på å slette en bruker fra databasen:
php
<?php $sql = "DELETE FROM brukere WHERE navn='Ola'"; if (mysqli_query($conn, $sql)) { echo "Data slettet"; } else { echo "Feil: " . $sql . "<br>" . mysqli_error($conn); } ?>

Dette

Les mer